Berichten

On the road

De bussen zijn de meest gevaarlijke objecten op de wegen van Tanzania. De chauffeurs scheuren met hoge snelheid door het land. Met doodsverachting van hun eigen passagiers en andere weggebruikers. Halen onmiddellijk langzamer rijdend verkeer in. De maximum snelheid en de witte lijnen in het midden negerend. De tegenliggers zoeken een veilig heenkomen zonder de voetgangers te raken. En wij maar zien te overleven tussen al dit geweld.

Ngorongoro

Sinds een bezoek aan de theatervoorstelling van Plien en Bianca, weten we van het bestaan van de Ngorongoro krater af. Een intrigerend natuurverschijnsel. Mede omdat de big five en vele andere wilde dieren op de bodem van werelds grootst vulkanische caldera leven. De naam Ngorongoro is waarschijnlijk ontleend aan een bepaald type kom, die de Maasai gebruikten. De Maasai leven nog steeds in de Ngorongoro Conservation Area. De informatie over het verkrijgen van toegang tot het gebied, is al even geheimzinnig als het gebied zelf. Geen officiële website te vinden. Wel sites met tegensprekende informatie. Eén daarvan meldt zelfs omslachtige procedures met vooraf betalingen bij een bank. Het boeken van een georganiseerde tour wordt daarme wel héél erg gestimuleerd.