Berichten

Ngorongoro

Sinds een bezoek aan de theatervoorstelling van Plien en Bianca, weten we van het bestaan van de Ngorongoro krater af. Een intrigerend natuurverschijnsel. Mede omdat de big five en vele andere wilde dieren op de bodem van werelds grootst vulkanische caldera leven. De naam Ngorongoro is waarschijnlijk ontleend aan een bepaald type kom, die de Maasai gebruikten. De Maasai leven nog steeds in de Ngorongoro Conservation Area. De informatie over het verkrijgen van toegang tot het gebied, is al even geheimzinnig als het gebied zelf. Geen officiële website te vinden. Wel sites met tegensprekende informatie. Eén daarvan meldt zelfs omslachtige procedures met vooraf betalingen bij een bank. Het boeken van een georganiseerde tour wordt daarme wel héél erg gestimuleerd.